År ca. 1750-80

Lengde: 245cm. 

Høyde: 86cm.

Bredde 96cm.