Hengeskap fra Telemark, år ca. 1790-1820.

Høyde: 92cm

Bredde: 76cm

Dybde: 23cm